Categories
ANTA Hva har skjedd i det siste Læring og Motivasjon NADA Nyheter Temadager

Temakveld med Rita Nilsen

Veien fram går først tilbake!

“Vi er hele mennesker-ikke stykkevis og delte! Forstå helheten og sett sammen hjelpen selv”.

Rita Nilsen har en lang erfaringsbakgrunn fra et liv med rusmisbruk og omsorgssvikt. Som rusfri har hun engasjert seg stor i arbeid med brukere og deres pårørende.

Temakveld Rita Nilsen