Læring og Motivasjon

Læring og Motivasjon

Mange mennesker med tidligere rusproblemer og psykiske belastninger kan lett gå tilbake til sitt gamle nettverk, miljø og kjøre seg inn i tidligere negative tankemønster når de møter motgang, frustrasjon eller skuffelser. I en slik fase kan bevisstgjøring om tankeprosesser og mestringsverktøy være godt å ha i tillegg til støtte fra andre.

Havang ønsker å være kilde til mestring i hverdagen. I tillegg til et værested tilbyr Havang derfor ulike kurs bl.a. Selvstyrkingskurs Livsmestringsgru NADA-øreakupunktur, temadager, i tillegg til turer og aktiviteter.

ANTA-kurs 

Supporten