Categories
Hva har skjedd i det siste Nyheter Temadager

Temakveld med Pasient- og brukerombudet.

Pasient-og brukerombudet er et lavterskeltilbud og talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser.Ombudene skal også arbeide for en bedre kvalitet på helsetjenestene.De kommer og informerer om sitt arbeidsområde.Temakveld behov, interesser og rettsikkerhet i helse og omsorgstjenester-page-001 (1)