Pårørendetilbud

Pårørendetilbud

Pårørendekafeen på Havang er åpen hver tirsdag fra kl. 18.00 – 20.00.

Dette er et gratis tilbud for pårørende til de som har utfordringer med rus eller har en psykisk lidelse.

Denne kvelden treffer du andre som er i lignende situasjoner!

Det tilbys NADA-øreakupunktur. Et ypperlig verktøy i forbindelse med reduksjon av stress, uro, angst, hodepine m.m.

Det holdes også mestringskurs for pårørende, og siste tirsdagen i hver måned har vi temakveld som holdes av Rita Nilsen hvor de forskjellige temaene bestemmes av pårørende selv og hva de har behov for. Disse temaene inngår i et lærings- og motivasjonskurs hvor alle følger et kompendium “De Allierte”.

For mer informasjon ta kontakt med Marianne Engevold på tlf. 482 16 640.

Kurs:

Vi tilrettelegger læring- og motivasjonskurs for pårørende som holdes av Rita Nilsen som har lang erfaring innen dette feltet. Der vil dere følge arbeidsboken “De allierte” Tilrettelagt for nærstående.