Pårørendetilbud

Pårørendetilbud

Dette tilbudet er foreløpig satt på vent. Det vil bli annonsert her og på vår Facebookside når tilbudet er oppe å går igjen!

Er du pårørende innen psykisk helse og rus kan du henvende deg til pårørendekoordinator i Lillehammer Kommune, Heidi Fæste på tlf.nr. 971 70 318.

https://www.lillehammer.kommune.no/paaroerendetilbud.465461.no.html

eller

A-larm, en Landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet v/regionleder Toril Sætra, tlf. 477 66 166

https://a-larm.no/innlandet/region