Pårørendetilbud

Pårørendetilbud

Temaer:

Siste tirsdag i hver måned har vi temadager.

Tirsdag 28. starter vi med temaer som blir holdt av Rita Nilsen hvor de forskjellige temaene bestemmes av pårørende selv og hva de har behov for.

Første tema er sorg.

Dette er et ANTA-kurs for pårørende hvor de følger en arbeidsbok som heter ‘De Allierte’.

Kurs:

Vi tilrettelegger læring- og motivasjonskurs for pårørende som holdes av Rita Nilsen som har lang erfaring innen dette feltet. Der vil dere følge arbeidsboken “De allierte” Tilrettelagt for nærstående.