Velkommen til Havang!

Velkommen til Havang!

Lillehammer Brukerstyrt Senter Havang er et møtested for folk med ulik bakgrunn, som ønsker en aktiv hverdag i et varmt og inkluderende fellesskap. Målet er å bidra til en meningsfull hverdag, og tilhørighet.

Vi tilrettelegger også for opplevelser og mestring gjennom fysiske og kreative aktiviteter, og utflukter. Havang er et rusfritt sted for alle, der vi har sterkt fokus på godt miljø og trivsel.

Vi finnes også på Facebook og Instagram – følg oss gjerne!

Målgruppe

Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse, LAR pasienter, pårørende og de som vil forebygge slike problemer.

Visjon

Navnet Havang kommer fra gammelnorsk og betyr ‘’verd’’ eller ‘’nytte’’. Det er akkurat det vi håper de som kommer på Havang skal føle.

Verdigrunnlag

Inkludering, fellesskap og brukersamarbeid.

Målsetting

Havang skal bidra til bedringsprosesser hos brukerne, med utgangspunkt i hva brukeren selv uttrykker er viktig i deres liv. Brukermedvirkning ivaretas gjennom brukerstyremøte i samarbeid med et valgt brukerstyre, og de ansatte styrer aktivitetene og den daglige driften.  Brukernes ønsker og behov speiles og ivaretas også gjennom sosialt samvær, aktiviteter og fellesskap. Havang er et sted å være som skal gi en følelse av fellesskap, tilhørighet og en meningsfylt hverdag. Aktivitetene skal drives i senterets egen regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v i regionen.  Havang er primært for folk bosatt i Lillehammer-regionen, (Lillehammer, Øyer, Gausdal), men tar også imot besøkende uavhengig av bosted.

Ansatte på Havang består av: 

Driftskonsulent: Heidi Fæste. (heidi@havang.no)

Miljøarbeider Reidar Andreassen. (Reidar@Havang.no)

Reidar har jobbet som likeperson i A-LARM som veileder i fengsel og avrusning. I A-LARM har han også gått brukerskolen, vært kursleder for learning by doing og veileder for sosionomstudenter, samt brukerrepresentant i fagrådet i Kristiansand kommune. Han har også vært med oppstart av Jegersberg gård og kaffepraten i Kristiansand. På Havang har han ansvar for supporten.

Miljøarbeider: Ingrid Bakke. (ingrid@havang.no)

Utdannet erfaringskonsulent via NUBS-skolen. Kurs i brukerstøtte på systemnivå. Hun er også utdannet frisør og har drevet egen salong i 15 år. Har kurs i relasjonsbygging, angst og depresjonsmestring.

Miljøarbeider: Charlotte V. Holm. (charlotte@havang.no)

Utdannet barne- og ungdomsarbeider