Havangkonferansen

Havangkonferansen

Her vil det komme mer utfyllende informasjon om vår årlige Havangkonferanse.

Vi har fått midler fra arbeids- og velferdsdirektoratet for gjennomføring av Havangkonferansen gjennom ordningen med “tilskudd til prosjekter/aktiviteter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge”.

Overordnet tema for konferansene er “utvikling av møteplasser og veien videre”.

Tidligere konferanser

Havangkonferansen 2016

Havangkonferansen 2017

Havangkonferansen 2018

Havangkonferansen 2019