NADA-akupunktur

NADA-Akupunktur

Vi setter NADA-øreakupunktur hver dag – hver hele time i åpningstiden.

‘NADA’ står for National Acupuncture Detoxification Association (NADA-Norge), og ble utviklet med tanke på å lindre de fysiske og psykiske plagene i avrusing av alkohol og narkotika. En rapport ble publisert 03. januar 2019 om øreakupunktur i psykiatrisk omsorg fra helsepersonellets perspektiv. For å lese studien i sin helhet, klikk her.

NADA- Punkter

Vanskeligheter med å tenke klart: Det er som om hjernen ikke fungerer-det er umulig å konsentrere seg.

Hukommelsesproblemer: Alt oppfattes og forstås, men i løpet av noen minutter er alt glemt

Søvnforstyrrelser: Vanskelig og sovne, urolig søvn, mareritt, nattesvette.

Følelsesmessig over-eller underreaksjon: Voldsomt sinne, irritasjon eller nedstemthet, depresjon.

Fysiske koordinasjonsproblemer: Problemer med balansen, øyne og hender vil ikke samarbeide, trege reflekser.

Stressømfintlige: Vanskelig å skille mellom mye og lite stress (følelser = stress).

Akupunkturen er til god hjelp her, og den reduserer ubehagene betraktelig.

Programmet brukes av personell innenfor helse- og omsorgssektoren verden rundt, og er blitt brukt i nærmere 40 år innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen. Det er et standardisert program, hvor man setter fem nåler i hvert øre i 30 -45 minutter. Studier viser at suget etter blant annet alkohol, narkotika, nikotin og koffein minskes ved å bruke akupunktur som hjelpemiddel.

Det er bevist at akupunktur hjelper og bidrar til å lindre fysiske og psykiske symptomer. Evner, så som positive holdninger, bevissthet rundt eget følelsesliv, motivasjon, konsentrasjon og samarbeidsvilje, blir ofte bedre med akupunkturbehandling.

Akupunktur settes gratis for vår brukergruppe.

Du kan lese mer om NADA-akupunktur på www.nada-norge.no.