Categories
Hva har skjedd i det siste Temadager

Temadag med Kjør for Livet!

Havang inviterer til temdag med “Kjør for Livet” Torsdag 28.11.2019 kl.13.00-15.00.

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge.
I deres program blir de del av et team på 5-7 ungdommer, og vil gjennom 48 samlinger per år oppleve mestring, bli sett, føle trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter de drømmer om, gir solide resultater.

Klikk her for mer informasjon om Kjør for Livet!

Temadag Kjør for livet invitasjon-page-001-1