Categories
Hva har skjedd i det siste

Ny studie om NADA-Øreakupunktur!

På Havang har vi utdannet NADA-utøvere hos NADA Norge ved Rita Nilsen.

 

Studien ble publisert 03. Januar 2019, og er utført ved Lund universitet i Sverige, institutt for medisin. 24 ulike profesjonelle helsearbeidere med forskjellig bakgrunn, og som jobbet på ulike behandlingssteder ble intervjuet.

Konklusjonen av studien er at helsepersonell oppfattet øreakupunktur som et enkelt, trygt og praktisk supplement som styrker deltakers utbytte av annen behandling. Dette ved å dempe psykiatriske og somatiske symptomer. Akupunktur kan ha en relevant plass som en person-sentrert tilnærming i det moderne landskapet i klinisk psykiatrisk omsorg. Akupunktur letter kommunikasjonen med pasienten, styrker medvirkning og felles beslutningsprosesser.

Studien i sin helhet kan du lese her.

Mer om NADA- øreakupunktur på Havang kan du lese her.