Categories
Hva har skjedd i det siste

Havangkonferansen 2018

Lillehammer Scandic Hotell 31.OktoberLillehammer Scandic Hotell

Tema: Fattigdom og utenforskap.

I fjor var formålet med konferansen å samle frivillige organisasjoner og hjelpetiltak til en møteplass for arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering i vår region . I år fulgte vi opp fokus på utvikling av møteplasser, men la vekt på «veien videre» for møteplasser og samhandling. For oss er det viktig at konferansen skal bære preg av å være et faglig løft, en arena for samarbeid og brukermedvirkning, og en mestringsarena for de som besøker oss.

program-for-havangkonferansen-2018.jpg

Program

Innleggene var som i fjor inspirert av utfordringer innen fattigdom og sosial ekskludering. I år la vi vekt på å belyse overordnet tema ut fra faglig-, pårørende- og brukerperspektiv. Selve dagen var inndelt i tre deler:

 • FØR- Forebygging
 • NÅ- Behandling
 • ETTER- Ettervern

Røverdatter filmDagen før konferansen inviterte vi inn til pizza og filmen Røverdatter av Sofia Haugan. Dette var et samarbeid mellom Havang, Indiefilm og Lillehammer Kino. Sofia Haugan var tilgjengelig for spørsmål etterpå. Filmen er veldig relevant sett både fra et faglig-, bruker og pårørendeperspektiv. Det ble en fin diskusjon i salen etter filmen, der Sofia var til stede og svarte på spørsmål. Kvelden i sin helhet fungerte som en fin inn-toning mot selve Havangkonferansen dagen etter for de som var til stede.

«…Takk for et fint opplegg på Havang konferansen. Håper tilbakemeldingene var gode. Sofia Hauge».

Havangkonferansen 2018 ble åpnet av musikalsk innslag med Tina Lie. Hun pleier å donere en gratis konsert i året, og var tydelig på det da hun deltok i fjor, at det var Havangkonferansen som skulle få den i 2018. Det setter vi stor pris på!

[wpvideo Dv2fPUlJ]

Leder på Havang og ansatt fulgte opp med en introduksjon av Havangkonferansen og informasjon om Havang.

[wpvideo AdQarVk0]

Konferansier Christian Torneby fra Tenk UtTil å lede oss gjennom dagen hadde vi Cristian Torneby. Han har brukererfaring, og nå ansatt som en ressurs i tilbakeføringsarbeidet i Vestoppland fengsel, i prosjektet «Tenk UT!». Han fortalte om prosjektet og litt om sin egen bakgrunn før han tok konferansierrollen.

Petter Nyquist1

Petter Nyquist fortalte om sin vei fram mot prosjektet «Petter Uteligger» og tiden etter TV-serien. Veldig fornøyde med att han sa ja til å komme til oss i en meget travel hverdag. Han hadde også blitt forespurt om å komme på Rusforum som foregikk parallelt med vår konferanse, men prioriterte oss!

Vi oppfordret også til å strikke sokker etc. som skulle gis til stiftelsen Petter Uteligger. Vi fikk samlet flere bæreposer! Tusen takk til alle dere som bidro!

20181031_113012Janne Aasebø Johnsen, bor på Lillehammer og er utdannet adjunkt. I tillegg til et aktivt forfatterliv, jobber hun som sosiallærer på Nansenskolen. Janne har skrevet både lærebøker, ungdomsbøker og lettlestbøker for barn. Flere av bøkene hennes tar opp viktige temaer som mobbing og nettvett. Hun tok utgangspunkt i sin nylige utgitten serie til ungdom som handler om ulike tema innen livsmestring.

Giesela Ljønes Blå Kors1

Giesela Ljønes jobber på Blåkors Eina som samhandlingskonsulent. Hun har særlig ansvar for samarbeid med pårørende og utadrettet virksomhet mot samarbeidspartnere. Hun introduserte oss for behandlingsopplegget på Eina, samarbeid med andre og pårørendearbeid.

Nina Haakenstad Tyrili120181031_135844

Tyrilisenteret, avdeling Lillehammer, var representert ved Atle Haugelien, Harald Kroken og Nina Haakenstad. De presenterte oss for behandlingen ved Tyrili og hvordan hverdagen ser ut ved senteret for elevene. De hadde også med seg en elev som fortalte om sin tid ved Tyrili.

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/697526557284447/

20181031_141743Husbandet til Havang «Gode Venner» sto for musikalsk innslag sammen med diktlesing.

Husbandet vårt har hatt konferansen som mål og motivasjon for øving. De «prøvespilte» i forbindelse med et arrangement på verdensdagen for psykisk helse, med konferansen som mål. I etterkant har dette vært en motivasjon for enda mer øving, dugnad i musikkrommet for å få det enda bedre, og de har fått flere bandmedlemmer.

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/2006994362698454/

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/566723447094430/

Vi avsluttet dagen med en panledebatt. Paneldebatten var lagt opp slik at deltakere på Havagkonferansen gjennom dagen fikk mulighet til å forberede spørsmål knyttet til dagens tema. Informasjon om paneldeltakere lå i et nett sammen med program for dagen, informasjon fra brukerorganisasjoner etc. Det var også mulig å stille spørsmål underveis i paneldebatten.

Representert i panelet var:

 • Barnevern Lillehammer v/Pål Vinje Simensen
 • NAV v/Lena Granbakken Hauklien
 • Cristian Torneby, brukerrepresentant fra «Tenkt ut» prosjektet!
 • Marianne Engevold, pårørenderepresentant.
 • Morten Karlsen, brukerrepresentant og ansatt på Havang
 • Ungdomsbasen Lillehammer v/Tom Erik Kleven (Skulle delta men meldte frafall).
 • Ragnhild Bakken, kommunalsjef for sektor helse og velferd i Lillehammer.
 • Eva Dagrun Johaug for Tyrili
 • Janne Aasebø Johnsen

I fjor var det flere som uttrykte att de ønsket Rita Nilsen tilbake, noe hun gjorde med glede. I år fikk hun lede panelet og oppsummere dagen. Rita Nilsen er kjent fra Stiftelsen Retretten og NADA Norge, med lang erfaring på ulike områder innen tema for Havangkonferansen.

«Dette var en flott konferanse som synliggjorde mulighetene som finnes for dem som sliter med fattigdom og utenforskap…Tusen takk for en god opplevelse!…Sees neste år, Rita Nilssen».

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/182960589289173/

Tilbakemeldinger

I etterkant av konferansen ba vi om tilbakemelding fra de som var til stede. Videre følger noen av tilbakemeldinger vi fikk.

Tilbakemeldinger dagen generelt

I år som vi fjor var tilbakemeldingene overveiende positive, og vi som arrangører er veldig stolte. Generelt ble det en dag hvor vi har inntrykk av at alle koste seg og fikk en god opplevelse som var både nyttig og lærerik.

«…Havang er kjent i store deler av distriktet for sine smil, for sin varme, for sitt engasjement og sitt humør. Den dyktige ledelsen ved senteret gir plass til alle. Ingen står utenfor».

«Årets konferanse var helt strålende bra!!!! Gratulerer så masse til dere alle for en flott jobb i forkant som ga oss denne flotte dagen».

«Fra foredragsholderne fikk vi et innblikk i hvordan enkle tiltak fra et medmenneske kan utgjøre en stor forskjell for mange».

«Tusen takk for en fantastisk fin dag med dere på onsdag. Det var lærerikt, interessant og ikke minst rørende. Kom mange tårer både fra meg og flere…».

«…jeg synes det er en fin konferanse…synes dere gjør en kjempe jobb og er modige…forsett den gode jobben og stå på, har trua på dere…».

«For det første tusen takk for en veldig fin og spennende dag! Jeg som er «ny» i Havang sammenheng, synes det var både hyggelig og informativt – fikk også sett & hilst på mange nye mennesker…».

«…Også i år en spennende konferanse, terningkast 6 fra meg!».

«…Tusen takk for en fantastisk fin dag med dere på onsdag. Det var lærerikt, interessant og ikke minst rørende. Kom mange tårer både fra meg og flere…».

«…Hei og tusen takk til dere som arrangerte…»

«…Hei, Godt Jobba…Fin konferanse med mye inntrykk».

«…Havang-konferansen synes jeg er svært verdifull. Den har kommet for å bli og jeg gleder meg allerede til neste års konferanse».

«…Havangkonferansen var like vellykket i år som i fjor i mine øyne. Mye brukermedvirkning, og folk jeg snakket med underveis – og etterpå ga gode tilbakemeldinger…».

Innlegg

Hovedinntrykket er at de som var tilstede var fornøyde med foredragsholdere og hvordan de belyste tema.

«Kjempefine foredragsholdere, da blir det jo vellykket…».

«…Blant foredragsholderne fortalte Petter Nyquist (Petter uteligger) hvordan enkeltpersoner muliggjorde hans ekspedisjoner til Nordpolen og til Mount Everest, og til uteliggerliv i Oslo for TV. Vi ble fortalt på konferansen at vi ikke må noen ting, at vi ikke skal noen ting, men at vi kan noen ting…».

«…De som var til stede fikk bli bedre kjent med både aktører og aspekter innen forebygging, behandling og ettervern. Det var god dekning både av fagpersoner, brukere og pårørende. Det bidro også til å ivareta ulike nivå i forebygging, behandling og ettervern…».

«…Variert program, flott med kulturelle innslag!! Interessante og aktuelle foredragsholdere der Petter Uteligger som en absolutt høydare».

«…Flott med dere på Havang som åpnet konferansen, og flott med alle bidrag. Selvsagt var Petter virkelig rosinen i pølsa, men Janne og Blå kors hadde også veldig gode bidrag…».

«…Jeg syns at Petter uteligger var utrolig bra…».

«…programmet sto til ståkarakter men viktige riktige og interessante forelesere. En tvers gjennomhyggelig dag. Sees neste år!».

«…Flinke foredragsholdere. Petter fin historie. Alle sin historie var bra, fin variasjon. Litt utfordrende å få tak i budskapet til Janne…».

Musikk

«…Husbandet til Havang brukerstyrt senter kaller seg “Gode venner”. Det var nettopp vennskap som preget den vellykkede konferansen der fattigdom og sosial inkludering var årets tema…»

«…Gi bandet en klem fra meg, det gikk rett i hjertet <3 For en jobb dere gjør på Havang. Visste ikke dere hadde så mange tilbud. Imponerende. Gleder meg til neste år allerede».

«…Fint med kunstneriske innslag – synes Tina Lie var flink til å synge & fremføre…».

«…Flotte musikalske innslag- både Tina og bandet fra Havang. XXXX har god stemme og må fortsette å synge i tillegg til å spille».

Paneldebatt

Vi ønsker å prøve ulik måter for å skape et rom for dialog mellom de som er til stede. I fjor prøvde vi oss på en mingleoppgave. Her fikk vi en del tilbakemeldinger som vi tar med oss til neste år.

«…Debattpanelet synes jeg var litt langsom. Jeg tenker at de kunne vært mer debatt og mer konkrete spørsmål…».

«…Paneldebatten ble ikke så livlig som kanskje håpet, men det var viktig med de ulike stemmer som kom fram…»

«…Å avslutte med en paneldebatt kan være et spennende innslag, men alltid en risikosport å satse på gode innspill fra salen. Kanskje komiteen heller burde valgt ut noen «kontroversielle» tema som kan skape debatt og engasjement. Og kanskje ikke så mange i panelet slik at alle får komme til ordet…».

Veien videre

Alt i alt, disse betraktningene inkludert, er vi fornøyd med årets konferanse. Vi har gjort oss enda flere erfaringer, og ser fram til etterarbeid og har begynt å tenke på neste års arrangement. Årets konferanse vil bli fulgt opp med temakvelder på Havang og andre arrangement som kan holde samarbeid og bekjentskap på tvers av tjenester og organisasjoner varmt. Havang vil også delta på arrangementer som er relevante for oss der vi kan møte samarbeidspartnere.