Categories
Temadager

ANTA-Kurs 20.-24. August 2018.

Sliter du med rus eller en annen avhengighet som du synes er  vanskelig å komme seg ut av?

Det vil bli satt opp et nytt lærings- og motivasjonskurs, ANTA 20.-24. August.

Hva handler ANTA-kurset om?Hovedfokuset i ANTA-kurset er at et hvert misbruk av stemnings- og tilstandsforandrende middel kun er et symptom. Kurset tar opp mulige årsaker til utvikling av avhengighet, skaper en arena der deltakerne får anledning til å utvikle forståelse for egen endringsprosess samt bevisstgjør personlige utfordringer.

Hva bygger ANTA kurset på?Lærings- og mestringskurset ANTA (Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengigheter)er utviklet av Rita Nilsen, Retrettens grunnlegger i samarbeid med Dr. Michael O. Smith ved Lincoln Medical and Mental Health Center, NY, USA, NADA. Kurset er forankret i WHO ICD-10 diagnose system og henter også perspektiver fra «Recovery» tradisjonen.

Vi tror at kunnskap om eget handlingsmønster er det beste grunnlag for mestring av avhengighet. Mestring bygger på kunnskap om årsaker og trigger adferd som leder til misbruk.

Hva sier tidligere kursdeltakere? «Jeg er veldig fornøyd og jeg er imponert. Jeg manglet mye kunnskap om min egen lidelse og dynamikken i rusmisbruket. Jeg trodde ikke at kunnskap kunne gjøre så mye med tankegangen min og hvordan jeg skal fortsette videre».

«Dette ble et vendepunkt, det største jeg har hatt. Det førte til mange tanker om hvordan jeg skulle klare meg. Det ga meg påfyll og energi».

«Jeg lærte mer om meg selv og min avhengighet på dette kurset enn hva jeg har lært på et langt levd liv».

Dagen starter kl. 09.00 med akupunktur (dette er frivillig, men anbefales).

Kurset starter kl 10.00

Lunsj kl. 13.00-14.00

Dagen avsluttes ca. kl. 15.00-15.30.

Ta kontakt for mer info eller påmelding til Hilde Nilseng, tlf. 918 48 961 eller på mail hilde@lillehammer-brukerstyrt.no.                 

                                                    Kurset er gratis!