Supporten

Dette er et tilbud for dem som har deltatt på ANTA-kurs, og vi møtes hver Torsdag kl. 12.00-14.00.

Der følger vi arbeidsboken som er utarbeidet for oppfølging etter ANTA-Kurset.

Forord Support med bilde