Lys i Mørket

På Havangkonferansen i 2019 samlet vi endel aktører som har bidratt til at flere har Lys i mørketfunnet motivasjon og hjelp til endring i et utfordrende liv. Vi ble enige om å lage en side med linker til organisasjoner og stiftelser som for mange har vært et lyspunkt og hjelp på veien til et bedre liv. Bla deg nedover, så kanskje du finner noe som kan være et lyspunkt for deg! Allerførst, en sang produsert av Endless (Mikael Nyhus) i samarbeid med prosjektet “lyset i hverdagen”:

Lyset i hverdagen

Lyset i hverdagen er et tverrfaglig prosjekt mellom mange ulike tjenestetilbud i Bærum kommune og NAV Bærum.

De som deltar i prosjektet har eller har hatt rusutfordringer, men har et ønske om å gjøre noen endringer i livet. Våre hovedfokusområder er  utdanning, bolig, økonomi, jobb, helse og livskvalitet.

Foreningen Medvandrerne

Medvandrerne er en frivillig forening, stiftet i februar 2018, som bruker naturen, aktiviteter og samhold for å styrke deltakernes evne til å mestre livet, til tross for utfordringer med rus og psykisk helse. Det er mulig å reise sammen som en gruppe, uavhengig av fortid, historie og andre vilkår.

Wayback

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes
tilbakeføring til samfunnet.

Veien Ut

Stiftelsen Veien Ut bruker naturens positive effekt sammen med profesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Røverradion

Hver uke lager innsatte radio fra norske fengsler . Du har kanskje hørt oss på NRK P2 på lørdager kl 15:30 eller som podkast. Er du innsatt, eller har tidligere sonet en fengselsstraff, har du nok hørt oss i fengslets egen infokanal.

Endless