ANTA-kurs

ANTAbilde-WB-1024x500

ANTA-Kurs

Brukerundersøkelse av antakurset utført av IRIS.

Hvem kan delta?

Alle kan delta på ANTA-kurs. Vi stiller bare krav om at alle deltakere møter i upåvirket tilstand og ikke har forstyrrende adferd.

veien fram går først tilbake.jpg

Hva læres bort?

Kurset holdes i grupper, og dette er et lærings- og motivasjonskurs som skal hjelpe dem som sliter med avhengighet i å hindre tilbakefall og få til de endringene de ønsker. Sentralt i opplæringen er boken “veien frem går først tilbake” av Rita Nilsen.

Hvor lange dager er det?

Dagen starter kl. 09:00 med øreakupunktur (frivillig). Selve kurset er fra kl.10.00 til 15.00 mandag til fredag i en uke. Vi serverer lunsj 11.30. De som vil kan sitte igjen med arbeidsoppgaver der kursholder bistår.

Hva handler ANTA kurset om?
Hovedfokuset i ANTA-kurset er at et hvert misbruk av stemnings- og tilstandsforandrende middel kun er et symptom. Kurset tar opp mulige årsaker til utvikling av avhengighet, skaper en arena der deltakerne får anledning til å utvikle forståelse for egen endringsprosess, samt bevisstgjør personlige utfordringer.

«Det handler ikke om å slutte å ruse seg, men å finne en mulighet for å slippe»

ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs, som Rita Nilsen i NADA-Norge har utviklet i samarbeid med MD, DAc, Michael O. Smith v/Lincoln Medical/Mental Health Center, NY, USA, NADA International, W&B, Sverige og Anker Rehab. Kurset er rettet mot mennesker som sliter med avhengighetsproblematikk.

Kurset bygger på Recovery-filosofien. I Recoveryarbeidet tar man utgangspunkt i personene egne evner og resurser og øker dens kompetanse til å styrke seg selv både fysisk og psykisk.

Dette kurset er ment til bruk i motiveringsarbeidet, stabiliseringsfase før evnt. en utredning eller innleggelse i døgnbehandling. Men det kan også fungere godt som et supplement til polikliniske tilbud og som et forsterket ettervernprogram. Deler av kurset passer ikke for personer som inntar rus-og legemidler og ikke i det hele tatt for personer med tyngre psykiatriske diagnoser.

Antakurs1 aug 18

Basis-gruppa er hoveddelen for hele kurset. Dette er et intensivt kurs som går over en uke à 5 timer pr dag, mandag – fredag.

På dette kurset lærer den avhengige blant annet mer om sykdommen Avhengighetssyndromet (WHO ICD-10/DSM IV) og adferd og reaksjonsforstyrrelser, samt om de ulike faser av abstinenser og de 10 mest kjente tilbakefallssignaler.

Mål: Personen skal lære seg mer om sin egen sykdom og selv ta ansvar for å forebygge sine tilbakefall.

Support`n: er et tilbud til de som har deltatt på ANTA-kurset og som ønsker å leve et rusfritt liv.

Det er dog viktig  og å nevne at dette ikke er noen erstatning, men et supplement til medisinsk eller annen strukturert  terapeutisk hjelp personen får.  I denne gruppa vil vi først og fremst holde fokus på tilbakefallsfaren og varseltegnene i forhold til dette. Dette kurset går over 45 uker, 1 kveld, 2 timer per uke.

Mål: Lette arbeidet i tilfriskningsprosessen til den rusavhengige, samt å bidra til å forebygge tilbakefall.

______________________________________________________________________________________

Hittil har vi arrangert fire vellykkede ANTA-kurs. Det første ble holdt av Vigdis Seljåsen Lie og de tre siste av Rita Nilsen.

Her er noen av tilbakemeldingene fra kursdeltakere:

* Jeg lærte mer om meg og min avhengighet på en uke enn hva jeg har lært på et langt levd liv.

* Har prøvd mange ganger å bli rusfri, uten å lykkes. Etter ANTA-kurset kan jeg endelig se lyset i andre enden av tunnelen. It`s a real eyeopener. En investering for resten av livet.

* Lært å få et helhetlig bilde på meg selv. Ikke minst en selvinnsikt i hvordan rus har påvirket meg og mine.

* Kurset og temaene er sååå bra!! Dette skulle jeg gått på for lenge siden. Dette kurset burde vært  obligatorisk for alle som skal på/er i behandling og alle som sliter med en avhengighet. Og Rita er ei  kjempejente. Er så flink til å formidle, lytte og bruke seg selv og sine erfaringer på en måte så jeg kjenner  meg igjen og forstår. Det er nettopp dette, hjelp til å forstå avhengighet og hjelp til den mentale  endringsprosessen jeg savner i dagens behandling og som jeg virkelig brenner for. Og så kommer jeg på  kurset og ser at dere i Stiftelsen Retretten har laget et kurs som leverer nettopp dette. Fantastisk!!!!

For flere tilbakemeldinger fra brukere se retretten.

Error: Contact form not found.