Havangkonferansen 2017

Havang fulgte opp konferansen fra 2016, noen erfaringer rikere.Lillehammer Scandic Hotell I prosjektgruppen fikk vi sammen tak på et godt knippe mennesker som kunne bidra med gode innlegg. Vi var også heldige og fikk et flott konferanserom på Lillehammer Scandic turisthotell! Solen skinte inn på oss hele dagen og vi tittet ut på parken med nydelige høstfarger innimellom innslagene på konferansen.

I god tid før konferansen sendte vi ut informasjon til samarbeidspartnere og andre som kunne være interessert i å delta både med innspill og som tilhørere.Havangkonferansen 2017 Teaser jpg

Vi jobbet hardt i kulissene og fikk til et program vi var fornøyde med.Program for Havangkonferansen 2017

I etterkant sendte vi ut en mail til alle som hadde skrevet opp mailadressen sin på registreringsskjemaet. I mailen var oppfordringen å gi tilbakemelding på Havangkonferansen, eventuelt også videreformidle det de hadde hørt fra andre. Særlig la vi vekt på tilbakemeldinger fra brukere som var deltakere. FOr å systematisere tilbakemeldingene delte vi de inn i kategorier; om dagen generelt, rammer, innlegg, brukermedvirkning, konferansier og “veien videre”.

Tilbakemeldinger på dagen generelt

De tilbakemeldingene vi har fått er overveiende positive. Styret på Havang sa at dette er noe vi kan være stolt av. En annen sa at det var et proft opplegg. Generelt ble det en dag hvor vi har inntrykk av at alle koste seg og fikk en god opplevelse som var både nyttig og lærerik.

Det var flere som ønsker Rita Nilsen tilbake. Hennes innlegg var nok veldig lærerikt for de som jobber med rus og selv er rusavhengig.

«Jeg ønsker å takke for en nyttig , mangfoldig og hyggelig dag i går.»

«En lærerik dag. Fikk fylt opp både hjerterota og hodet med gode tanker og opplevelser.Takk!»

«Tusen takk for et flott arrangement! Jeg hadde våte øyne både av latter og gråt. Veldig lærerikt og opplysende».

«Jeg syns konferansen ble veldig fin. Gratulerer til dere alle som hadde hovedansvaret!!».

«Det var en veldig bra konferanse med en «lun» stemning»

«Alt i alt sitter jeg igjen med en følelse av å ha deltatt på noe nyttig, interessant og meningsfylt».

«Det var en flott dag for alle  som var til stede (er mitt inntrykk, og jeg snakket med mange)».

«Det var en glede å være til stede på årets Havangkonferanse!».

Deltakere opplevde at det faglige hadde en rød tråd og var variert, interessant og inspirerende.

De som jobber innenfor feltet fikk bli bedre kjent med flere ulike aktører det er aktuelt å samarbeide mer med, og mulighet til å komme tett på de problemstillingene de jobber med.

Det ble sakt at Havang er kjent for sitt ønske om samarbeid på tvers av frivillig og offisiell sektor, og det bar hele konferansen preg av.

Det var en fin blanding av faglighet og brukerrepresentasjon. Noen sa at fokuset på samarbeid, og viktigheten av frivilligheten ga konferansen et et godt  brukerperspektiv. En fra Sagatun refererte til rapporten de har laget, «skipper og los på samme skute», og at konferansen var litt i samme ånd.

Tilbakemelding på konferansens rammer

De fysiske rammene var gode, og deltakere ble møtt med mat, kaffe og frukt, og opplevde det veldig positivt.

«Flotte rammer; både lokaler og servering gjorde det behagelig å være konferansedeltaker   en hel dag :)».

«Passe med pauser».

«Flott lunchbuffet!!».

«Programmet var sydd sammen på en god måte uten stress».

«Fantastisk flott sted å ha arrangementet – og nydelig mat!!».

«En flott dag , som jeg synes alle kan være stolte av».

«Snakket med flere som var veldig fornøyd med dagen».

«Passe lengde på dagen. Jeg satt igjen med mye ny kunnskap og nye bekjentskaper uten å være helt utslitt… :)».

 

Tilbakemelding på konferansens innlegg

Hovedinntrykk er at programmet ble godt mottatt. Det ble imidlertid noen forsinkelser, da noen brukte litt lengre tid enn planlagt. Forskyvelser i programmet satte litt preg på resten av dagen og en mingleoppgave vi hadde lagt inn i lunchen. Noen tok opp dette som en liten utfordring.

Tilbakemeldinger på innleggene var at de var gode og i tråd med tema. Det var en fin flyt og variasjon og bredde. og konferansier styrte det på en fin måte. Størst inntrykk gjorde definitivt de som fortalte sin egen historie.

Noen formidlet sin sterke tro på nettverksbygging, og det å bli kjent med ulike tiltak og samarbeidspartnere som finnes i byen.

«NKS sine tilbud var også nye for meg».

«Vi fikk kjennskap og innblikk i viktige relevante tiltak, både i byen vår og på landsbasis».

Deltakere sa at det var flott at de kulturelle innslagene både var bidrag fra “våre egne” og profesjonelle.

«Fine, jordnære og til dels sterke kunstneriske innslag med lav terskel».

Tilbakemelding på konferansens brukermedvirkning

Brukere og brukermedvirkning var et viktig aspekt ved denne konferansen, og vi har fått direkte tilbakemeldinger:

« Konferansen var interessant og jeg gikk ny kunnskap»

« Jeg lærte mye om det som finnes av tilbud»

« En sammensatt og god konferanse»

«En fin konferanse pakke som bestod av fakta informasjon om tilbud, musikk,    humor, brukerhistorier, deilig mat og underholdning»

« Så fint at vi var invitert til å ha ansvar for det kunstneriske innslaget»

« Fint om de som var tilstede kunne fortsette med å etablere et samarbeid»

« Viktige tema som jeg brenner for og som angår meg»

« Jeg var i et landskap der jeg følte meg hjemme og som var meningsfylt»

« Får vi invitasjon igjen senere takker vi ja til å komme»

« Vi som brukere ble involvert og deltok på lik linje med de som ikke er brukere»

« Jeg er diabetiker og savna diabetikerkake»

« Ble for mye lys på fotografi framvisningen, uklare bilder»

« Sprekk i tildelt tid fra første foredrag….noe som kanskje gjorde tiden vi hadde til lunsj ble for kort».

Tilbakemelding på konferansens konferansier

Konferansieren var underholdende, morsom og hadde god musikk som passet inn i opplegget. Han klarte å følge opp og holde tråden.

Tilbakemelding på intensjonen om “Veien videre” etter konferansen

En tilbakemelding her var at det var greit nok å bli informert om alle tilbud som finnes, men at det er en stor og komplisert oppgave å finne ut hvor veien skal gå videre. Samarbeid på overordnet nivå presiseres, samtidig som  at samarbeid og bruk av tilbudene kan bli mer aktivert ved at flere vet om hva som finnes.

Andre  sier at: «Jeg som er ganske ny i jobben min fikk både kontakter og ideer å ta med videre i arbeidet mitt – det er jeg glad for». «Jeg fikk kjennskap til aktiviteter og tilbud jeg ikke visste om fra før og fikk festet dette til navn og ansikter».

Vi fikk også tilbakemelding på et av målene med konferansen, om å samle gode krefter og legge til rette for økt samarbeid fungerte ganske fint. Herunder også, og om mulig mere samhandling

«Håper dere følger oppfordringen om å «samle oss» igjen. Samarbeid og samhandling vil bare være til det gode for all».

«Flott med en slik konferanse årlig!».

Det ble påpekt at Havangkonferansen har litt å gå på med tanke på rekruttering og markedsføring for å favne enda flere neste år!

Alt i alt, disse betraktningene inkludert, er vi fornøyd med årets konferanse. Vi har gjort oss enda flere erfaringer, og ser fram til etterarbeid og har begynt å tenke på neste års arrangement.

Videre følger noen bilder og videosnutter fra konferansen:

Bak kulissene

Innslag

 

Musikalsk Innslag ved Tina Lie:

[wpvideo PwHXbt2c]

 

Flere bilder kommer, så følg med!