Havangkonferansen 2018

Havangkonferansen 2018 ble avholdt på Lillehammer Scandic hotell.Lillehammer Scandic Hotell

I fjor var formålet med konferansen å samle frivillige organisasjoner og hjelpetiltak til en møteplass for arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering i vår region . I år fulgte vi opp fokus på utvikling av møteplasser, men la vekt på «veien videre» for møteplasser og samhandling. For oss er det viktig at konferansen skal bære preg av å være et faglig løft, en arena for samarbeid, og en mestringsarena for de som besøker oss. Vi ønsker også å bidra til økt brukermedvirkning på ulike nivå. Det ivaretar vi blant annet ved at besøkende er aktive i planlegging av konferansen, får være med å bidra med innslag og være representert på lik linje med andre både tilhørere og bidragsytere.

Innleggene var som i fjor inspirert av utfordringer innen fattigdom og sosial ekskludering. I år la vi vekt på å belyse overordnet tema ut fra faglig-, pårørende- og brukerperspektiv. Selve dagen var inndelt i tre faser:

FØR- Forebygging     NÅ- Behandling         ETTER- Ettervern.

Invitasjon

Røverdatter filmInvitasjon til Havangkonferansen 2018-page-001

Dagen før konferansen inviterte vi inn til pizza og filmen Røverdatter av Sofia Haugan. Dette var et samarbeid mellom Havang, Indiefilm og Lillehammer Kino. Sofia Haugan var tilgjengelig for spørsmål etterpå. Filmen er veldig relevant sett både fra et faglig-, bruker og pårørendeperspektiv. Det ble en fin diskusjon i salen etter filmen, der Sofia var til stede og svarte på spørsmål. Kvelden i sin helhet fungerte som en fin inn-toning mot selve Havangkonferansen dagen etter for de som var til stede.

Program

Program for Havangkonferansen 2018-page-001

Tina Lie

 

Presentasjon av Havang:

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/188868818668175/

Konferansier Cristian Torneby

Konferansier Christian Torneby fra Tenk UtHan har brukererfaring, og nå ansatt som en ressurs i tilbakeføringsarbeidet i Vestoppland fengsel, i prosjektet «Tenk UT!». Han fortalte om prosjektet og litt om sin egen bakgrunn før han tok konferansierrollen.

 

 

 

Petter Nyquist Petter Nyquist1

Norsk fjellklatrerpolfarer, film- og stillfotograf, grafisk designer og programleder kjent fra TV 2-programmet Petter uteligger.

Petter fortalte om sin vei fram mot prosjektet «Petter Uteligger» og tiden etter TV-serien. Veldig fornøyde med att han sa ja til å komme til oss i en meget travel hverdag. Han hadde også blitt forespurt om å komme på rusforum som foregikk parallelt med vår konferanse, men prioriterte oss!

Vi oppfordret også til å strikke sokker etc. som skulle gis til stiftelsen Petter Uteligger. Vi fikk samlet flere bæreposer

 

Forfatter og Lærer Janne Aasebø Johnsen

20181031_113012

Janne bor på Lillehammer og er utdannet adjunkt. I tillegg til et aktivt forfatterliv, jobber hun som sosiallærer på Nansenskolen. Janne har skrevet både lærebøker, ungdomsbøker og lettlestbøker for barn. Flere av bøkene hennes tar opp viktige temaer som mobbing og nettvett. Hun tok utgangspunkt i sin nylige utgitte serie til ungdom som handler om ulike tema innen livsmestring.

 

 

Blåkors Eina v/Giesela LjønesGiesela Ljønes Blåkors2

Giesela jobber på Blåkors Eina som samhandlingskonsulent. Hun har særlig ansvar for samarbeid med pårørende og utadrettet virksomhet mot samarbeidspartnere. Hun introduserte oss for behandlingsopplegget på Eina, samarbeid med andre og pårørendearbeid.

Tyrili v/ Atle Haugelien, Harald Kroken, Nina Haakenstad.

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 18 år og oppover med alvorlig rusavhengighet.
I 2018 har Tyrili rundt 200 avtaleplasser fordelt på åtte enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal.

Tyrilisenteret, avdeling Lillehammer, var representert ved Atle Haugelien, Harald Kroken og Nina Haakenstad. De presenterte oss for behandlingen ved Tyrili og hvordan hverdagen ser ut ved senteret for elevene. De hadde også med seg en elev som fortalte om sin tid ved Tyrili.

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/697526557284447/

Husbandet til Havang ” Gode Venner”

Husbandet til Havang «Gode Venner» sto for musikalsk innslag sammen med diktlesing. Husbandet vårt har hatt konferansen som mål og motivasjon for øving. De «prøvespilte» i forbindelse med et arrangement på verdensdagen for psykisk helse, med konferansen som mål. I etterkant har dette vært en motivasjon for enda mer øving, dugnad i musikkrommet for å få det enda bedre, og de har fått flere bandmedlemmer!

20181031_141743

 

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/2006994362698454/

 

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/566723447094430/

Paneldebatt ledet av Rita Nilsen

Rita Nilsen har mottatt en rekke utmerkelser og priser for sitt arbeid for rusavhengige og deres pårørende. Utdannet klassisk akupunktør og har grunnfag i medisin, sjelesorg. Hun har fordypning i avhengighet, atferd og adferdsforstyrrelse skapt i barne- og ungdomstid og kriminalitet som livsstil.

Paneldebatten var lagt opp slik at deltakere på Havagkonferansen gjennom dagen fikk mulighet til å forberede spørsmål knyttet til dagens tema. Informasjon om paneldeltakere lå i et nett sammen med program for dagen, informasjon fra brukerorganisasjoner etc. Det var også mulig å stille spørsmål underveis i paneldebatten.

Representert i panelet var:

  • Barnevern Lillehammer v/Pål Vinje Simensen
  • NAV v/Lena Granbakken Hauklien
  • Cristian Torneby, brukerrepresentant fra «Tenkt ut» prosjektet!
  • Marianne Engevold, pårørenderepresentant.
  • Morten Karlsen, brukerrepresentant og ansatt på Havang
  • Ungdomsbasen Lillehammer v/Tom Erik Kleven (Skulle delta men meldte frafall).
  • Ragnhild Bakken, kommunalsjef for sektor helse og velferd i Lillehammer.
  • Eva Dagrun Johaug for Tyrili
  • Janne Aasebø Johnsen

 

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/182960589289173/

https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/videos/2141691292519506/

 

Tilbakemeldinger

I år som vi fjor var tilbakemeldingene overveiende positive, og vi som arrangører er veldig stolte. Generelt ble det en dag hvor vi har inntrykk av at alle koste seg og fikk en god opplevelse som var både nyttig og lærerik.

«…Havang er kjent i store deler av distriktet for sine smil, for sin varme, for sitt engasjement og sitt humør. Den dyktige ledelsen ved senteret gir plass til alle. Ingen står utenfor».

«Årets konferanse var helt strålende bra!!!! Gratulerer så masse til dere alle for en flott jobb i forkant som ga oss denne flotte dagen».

«Fra foredragsholderne fikk vi et innblikk i hvordan enkle tiltak fra et medmenneske kan utgjøre en stor forskjell for mange».

«Tusen takk for en fantastisk fin dag med dere på onsdag. Det var lærerikt, interessant og ikke minst rørende. Kom mange tårer både fra meg og flere…».

«…jeg synes det er en fin konferanse…synes dere gjør en kjempe jobb og er modige…forsett den gode jobben og stå på, har trua på dere…».

«For det første tusen takk for en veldig fin og spennende dag! Jeg som er «ny» i Havang sammenheng, synes det var både hyggelig og informativt – fikk også sett & hilst på mange nye mennesker…».

«…Også i år en spennende konferanse, terningkast 6 fra meg!».

«…Tusen takk for en fantastisk fin dag med dere på onsdag. Det var lærerikt, interessant og ikke minst rørende. Kom mange tårer både fra meg og flere…».

«…Hei og tusen takk til dere som arrangerte…»

«…Hei, Godt Jobba…Fin konferanse med mye inntrykk».

«…Havang-konferansen synes jeg er svært verdifull. Den har kommet for å bli og jeg gleder meg allerede til neste års konferanse».

«…Havangkonferansen var like vellykket i år som i fjor i mine øyne. Mye brukermedvirkning

og folk jeg snakket med underveis – og etterpå ga gode tilbakemeldinger.

På Sagatun har vi begynt å tenke mulighet for Sagatunkonferansen …».

“Veien videre”

Alt i alt,  er vi fornøyd med årets konferanse. Vi har gjort oss enda flere erfaringer, og ser fram til etterarbeid og har begynt å tenke på neste års arrangement. Årets konferanse vil bli fulgt opp med temakvelder på Havang og andre arrangement som kan holde samarbeid og bekjentskap på tvers av tjenester og organisasjoner varmt. Havang vil også delta på arrangementer som er relevante for oss der vi kan møte samarbeidspartnere.