Temadager

undefined

Hensikten med temadager er å lære litt mer om sentrale tema knyttet til rus og psykisk helse, herunder pårørende. Det kan være god selvhjelp i å møte andre som har vært i liknende situasjoner som en selv.

Arrangementene kan variere i form og uttrykk, eksempelvis:

*Vi vil invitere inn personer med ulik bakgrunn for å belyse ulike tema.

*Livsmestringskurs for å styrke mestring av hverdagen både fysisk, psykisk og praktisk.

*Film som utgangspunkt for diskusjon.

*Dra på konferanser, seminar etc.

Vi har som mål å ha en temakveld i måneden fra høsten 2018. Innspill og ønsker tar vi gjerne imot!

 

Vi legger ut informasjon om arrangementer fortløpende i aktivitetskalender, under nyheter og på Facebook.

 

 

Error: Contact form not found.