Om oss

Havang er et prosjekt som kom i stand på initiativ fra Lillehammer kommune, NAV, ulike interesseorganisasjoner og privatpersoner. Arbeidet med forprosjektet startet sensommeren 2011. Sagatun brukerstyrte senter og tilsvarende steder var en viktig inspirasjonskilde og modell i etablering og utvikling av Havang. Vi støttet oss også til offentlige føringer fra eksempelvis folkehelseinstituttet om risiko og beskyttelsesfaktorer:

Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre mennesker beskytter’. ’ (Folkehelseinstituttet)

 ‘’ Forskning viser at sosial støtte og sosial deltagelse har en gunstig effekt på psykisk helse, mestring og livskvalitet. Sosial støtte styrker mestringsevnen når man står overfor påkjenninger og er derfor en viktig beskyttelsesfaktor i møte med belastende livshendelser.–Sosial støtte og sosial deltagelse kan også i seg selv ha en positiv effekt på den psykiske helsen og har sammenheng med opplevelse av glede, vitalitet og livskvalitet.’’. (”Psykisk helse i Norge, Rapport 2011:2; Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger”).

Våren 2012 fikk vi leie lokaler i Storgata 75. I påvente av bedre egnede lokaler satte vi i gang et  værested med enkel kafedrift og endel aktiviteter.

Stiftelsesstyret består av representanter for initiativtagerne, og er stiftelsens høyeste beslutningsorgan som skal sikre at virksomheten er i samsvar med stiftelsens formål. Stiftelsens midler forvaltes i samsvar med vedtektene og gjeldende lover. Stiftelsesstyret er bare beslutningsdyktig når brukerrepresentantene (organisasjonene og Havang) er i flertall.

Stiftelsens styre har 8 representanter:
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) med 2 representanter
Mental Helse Oppland med 2 representanter
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
Lillehammer Kommune
Lillehammer DPS
Brukerrepresentant fra Havang

Styrets leder er Tone Meisdal (RIO)
Har du spørsmål eller kommentarer kan du bruke skjemaet under her. Det du skriver vil ikke ligge offentlig og blir beskyttet av taushetsplikten.

 

Error: Contact form not found.